AktualnościKomitet naukowy i organizacyjny zaprasza na XV Międzynarodową Konferencję Naukową nt. Orientacje i przedsięwzięcia w edukacji, która odbędzie się w dniach 23-25 maja 2017 r. w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach koło Siedlec. Szczegółowe informacje poniżej.
Zaproszenie
Zgłoszenie
Szablon artykułu
Konferencja odbyła się w dniach 7-9 czerwca 2016 roku w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach koło Siedlec. Organizatorem konferencji był Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przy współudziale Siedleckiego Towarzystwa Naukowego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja), Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP i Międzynarodowej Akademii Nauk Szkoły Wyższej w Moskwie (Rosja). Konferencja przebiegała pod patronatem Jej Magnificencji Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. nzw. dr hab. Tamary Zacharuk. Inaugurację konferencji uświetnił Zespół Pieśni i Tańca Mazowiacy pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. Leszka Plocha a uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. rozwoju prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk.

3 czerwca 2016 roku odbył się coroczny VI Dziecięcy Festiwal „Przedszkolak w Świecie Nauki” zorganizowany przez pracowników Pracowni Wychowania Przedszkolnego Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. nzw. dr hab. Annę Klim-Klimaszewszką, dr Ewę Jagiełło i mgr Agatę Fijałkowską-Mroczek. Do udziału w festiwalu zaproszono dzieci z następujących siedleckich przedszkoli: Miejskie Przedszkole Nr 14, Miejskie Przedszkole Nr 15, Miejskie Przedszkole Nr 25, Miejskie Przedszkole Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi, Prywatne Przedszkole Muzyczne „Nutka” i „Akademia Młodego Człowieka”.

6 maja 2016 roku odbył się I Konkurs matematyczny dla dzieci przedszkolnych „Żyrafka”. W konkursie udział wzięły dzieci w wieku 5-6 lat. Pomysłodawcami konkursu byli prof. nzw. dr hab. Anna Klim-Klimaszewska oraz dr Marek Siłuszyk, a w organizację tego przedsięwzięcia zaangażowały się także dr Ewa Jagiełło i Agata Fijałkowska-Mroczek z Pracowni Wychowania Przedszkolnego Instytutu Pedagogiki oraz dr Agnieszka Gil-Świderska i dr Agnieszka Siłuszyk z Instytutu Matematyki i Fizyki. Patronat honorowy nad konkursem objęła Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk oraz Prezydent Siedlec Wojciech Kudelski.Katedra Dydaktyki Instytutu Pedagogiki zaprasza na XIV Międzynarodową Konferencję Naukową na temat "Przekraczanie granic w edukacji", która odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2016 roku w Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach. Szczegółowe informacje o konferencji, formularz zgłoszeniowy oraz szablon artykułu do pobrania poniżej.

W dniach 9-12 sierpnia 2015 roku odbyło się spotkanie koordynatorów lokalnych międzynarodowej sieci CEEPUS zorganizowane na Uniwersytecie w Miskolc na Węgrzech przez głównego koordynatora sieci dra Petra Körtesiego. W spotkaniu uczestniczyły 32 osoby z 13 państw: Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czech, Węgier, Mołdawii, Macedonii, Polski, Rumunii, Serbii, Słowenii, Słowacji. Z Polski w spotkaniu uczestniczyli: prof. nzw. dr hab. Anna Klim-Klimaszewska (Instytut Pedagogiki) i dr Marek Siłuszyk (Wydział Nauk Ścisłych).  
Poniżej fotorelacja ze spotkania oraz program spotkania